ทิ้งขยะให้มิดชิดเพื่อ ลดความเสี่ยง

ความพยายามที่จะหาข้อมูลว่าทิ้งขยะให้ มิดชิดเพื่อ ลดความเสี่ยง จะต้องไม่ทิ้งขยะไว้ภายนอกเพื่อรอพนักงาน เก็บขยะไว้นานเกินจําเป็น ขยะควรทิ้งไว้ภายนอกเพื่อรอพนักงานเก็บขยะ ในเวลาหรือใกล้เคียงกับเวลาเก็บขยะที่ประกาศไว้ ร้านค้าทั้งหมดที่ได้ พูดคุยด้วยทําตามข้อกําหนดนี้ แต่เป็นนโยบายของเจ้าของร้านเองที่ให้ แกะห่ออาหารก่อนทิ้งถังขยะ ซึ่งล่อสุนัขและหนูให้มาคุ้ยเขี่ย

 ลดความเสี่ยง
ลดความเสี่ยง

ผมไม่ค่อยเห็นคนคุ้ยขยะทําขยะเกลื่อนกลาดแบบนี้บนทางเท้า แต่เคยเห็นเป็นบางครั้งที่ด้านหลังซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น ตอนอยู่แคมเบอร์ เวลล์ทางตอนใต้ของลอนดอน ผมไปคุ้ยขยะของเซฟเวย์บ่อยๆ และบาง ครั้งเจอชายคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ เขามีวิธีคุ้ยขยะอย่างเป็น แบบแผน โดยยืนบนกล่องหรือลังไม้เพื่อล้วงลงไปในถังได้ลึกๆ และโยน ของที่ไม่ต้องการทิ้งเลอะเทอะเพราะงั้นเราต้องทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเพื่อ  ลดความเสี่ยง

ผมพยายามเกลี้ยกล่อมเขาว่า ถ้ายังทํา แบบนี้ต่อไป ทางซูเปอร์มาร์เก็ตจะเริ่มใส่กุญแจถังขยะ แบบที่ร้านค้าอื่นๆ ทํากันแล้ว ในที่สุดฝ่ายซูเปอร์มาร์เก็ตก็เบื่อเต็มที่กับการทําความสะอาด พื้นที่หลังชายคนนี้คุ้ยขยะ จึงลงทุนหลายร้อยปอนด์ทํากรงสูง 2.4 เมตร ใส่กุญแจถังขยะล้อเลื่อนทั้งสี่ใบ หลายปีมานี้ขยะใส่กรงกลายเป็นธรรม เนียมปฏิบัติของซูเปอร์มาร์เก็ตไปอย่างน่าเสียดาย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบจากการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดอย่างไม่เกรงใจมาก น้อยแค่ไหนก็ตาม แทนที่จะนําส่วนเกินไปแจก ซูเปอร์มาร์เก็ตเลือกที่จะ ใส่กุญแจป้องกันไม่ให้ใครมาเอาไปกิน

ถ้าผู้ค้าปลีกไม่ทิ้งอาหารมากขนาดนี้ ก็จะไม่ถูกคนคุ้ยขยะรบกวน ถ้าร้านค้าอาหารบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตุนไว้มาก เกินไป หรือถ้าพยายามบริจาคอาหารส่วนเกินให้การกุศล พวกเขาก็จะ ช่วยแก้ปัญหาของเสียเปล่าและคนคุ้ยขยะ ตลอดจนบรรเทาความหิว โหยของคนยากไร้

Entirely to reduce the risk Must not leave garbage outside to wait for the staff Keep the garbage longer than necessary Garbage should be left outside to wait for the staff to collect the garbage. At or near the time of garbage collection announced All stores received Talk. Follow these requirements. But it’s the shop owner’s policy that Unwrap the food before throwing away the trash. Which lures dogs and mice to ferret

I rarely see people rubbing rubbish doing garbage like this on the sidewalk. But sometimes seen at the back of the supermarket, such as when staying in Camber Powell, south of London I go to rave the Safeway often and sometimes meet a man who doesn’t speak English. He has a method of rubbing in the garbage by standing on a box or crate so that he can dive deep into the bin and throw away unwanted items. I tried to persuade

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สนับสนุนการเรียกร้องให้ลดขยะ

ปากีสถานและอินเดีย ผ่านจีน และลงเรือข้ามไปยังเกาหลีใต้และญี่ปุ่น แต่ละประเทศมีทัศนคติที่แตกต่างกันมากในเรื่องอาหารและโดยเฉพาะ ของเหลือ บางวัฒนธรรม เช่น เกาหลีใต้การกินทิ้งกินขว้างเป็นสัญลักษณ์ ของความฟุ่มเฟือยและโอบอ้อมอารี บางแห่งเช่นชนเผ่าอุยกูร์ทางตะวัน ตกของจีน การกินทิ้งกินขว้าง สนับสนุนการเรียกร้องให้ลดขยะ เป็นข้อห้าม ความมัธยัสถ์ของชาวอุยกูร์

สนับสนุนการเรียกร้องให้ลดขยะ
สนับสนุนการเรียกร้องให้ลดขยะ

ไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาสนองตอบต่อสภาวะที่ลําเค็ญ แต่ยังเกิดจากความรู้สึก สํานึกในคุณประโยชน์ของการทํานา การหุงหาอาหาร และการกิน แสดง ถึงความตระหนักในคุณค่าของอาหารที่มียิ่งใหญ่เกินกว่าจะทิ้งขว้างอย่าง สูญเปล่า สําหรับพวกเราคงไม่ยากเกินไปที่จะตระหนักว่า การเป็นเจ้า ของอาหารจะต้องแบกความรับผิดชอบไว้ด้วย ต้องมีความเข้าใจว่าเรา คือผู้อารักขาที่ต้องปฏิบัติต่ออาหารด้วยความระมัดระวัง

สหประชาชาติ สนับสนุนการเรียกร้องให้ลดขยะ อาหารลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2025 แต่เราสามารถร่นเวลาเป้าหมายให้เร็วขึ้นได้โดยความ ร่วมมือของภาคธุรกิจ รัฐ และสาธารณชน ถ้าอุตสาหกรรมไม่เร่งแก้ ปัญหา รัฐบาลส่วนใหญ่ก็เฉื่อยชา ในยุโรปและอเมริกาไม่มีแม้กระทั่ง ความพยายามที่จะหาข้อมูลว่า

Pakistan and India pass China and board ships across South Korea and Japan. Each country has a very different attitude towards food and especially the leftovers. Some cultures, such as South Korea, eat, discard, eat, throw as a symbol. Of extravagance and bountifulness In some places, such as the Uighur tribe in the west of China, eating and discarding is prohibited. The thrift of the Uyghurs

It’s not just a reaction to a critical condition. But also caused by feelings Realize the benefits of farming. Cooking and eating shows an awareness of the value of food that is too great to be wasted. For us, it is not too difficult to realize that the ownership of food must bear responsibility. with Must understand that we Is a guardian that must treat food with care

The United Nations supports the call to reduce food waste by half by 2025, but we can shorten the target time by Cooperation of business, government and the public. If the industry does not rush to solve the problem, most governments are sluggish. In Europe and America, not even Attempts  to find information that

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ในประเทศร่ํารวย อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ

ในประเทศร่ํารวย อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ

แต่ความจริงที่น่าเศร้าคือ แม้ในประเทศที่เต็มไปด้วยผู้ยากไร้ ความสูญเสียยังเกิดขึ้นในระดับสูงจนน่ากลัว ในประเทศร่ํารวย อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ แต่ในประเทศยากจน ความสูญเสียนี้เกิดขึ้นโดย ไม่ตั้งใจ เนื่องจากขาดทรัพยากรและเทคโนโลยี อินเดียเพียงประเทศเดียว มีผลผลิตทางการเกษตรที่เสียเปล่ากว่า 580,000 ล้านรูปี (14,000 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี ส่วนใหญ่เพราะขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะนํา

ในประเทศร่ํารวย อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ
ในประเทศร่ํารวย อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ

ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้แล้วไปจําหน่ายก่อนเน่าเสีย ในศรีลังกา ผักและ ผลไม้ 30-40% สูญเปล่า ขณะที่การบริโภคผักประจําวันของชาวศรีลังกา อยู่ในระดับต่ําเพียง 100 กรัมต่อคน มาตรการง่ายๆ สามารถนํามาใช้ เพื่อตัดความสูญเสียเหล่านี้ลงได้ 1 ใน 5 ของระดับปัจจุบัน การลด ความสูญเสียไม่ใช่แค่หนทางพัฒนาประสิทธิภาพ

แต่ยังเป็นการช่วยผู้ ยากไร้ในโลกให้หลุดพ้นจากภาวะทุพโภชนาการภาพคนจนที่หิวโหยมักทําให้เกิดความรู้สึกละอายใจในความฟุ่มเฟือยของโลกตะวันตก แต่ถ้ารัฐบาลตะวันตกอยากนําทรัพยากรกลับมา ใช้ประโยชน์ ลองมองไปในประเทศอย่างอินเดีย ที่ซึ่งระบบการแปรรูป เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ําไม่มีวันสูญสิ้น เช่น ในรัฐมหาราช แต่ละ เดือนมีการติดตั้งเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนนับร้อย โดยใช้ขยะ อินทรีย์ผลิตพลังงานใช้กับเตาในครัว

การล้างผลาญอย่างไร้สติในโลกตะวันตกอาจแก้ไขได้ด้วยการ เรียนรู้เรื่องความประหยัดมัธยัสถ์ของโลกที่กําลังพัฒนา ขณะเดียวกัน ประเทศที่ยากจนก็สามารถเพิ่มปริมาณอาหารให้เพียงพอได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโลกตะวันตกมองข้ามว่าได้มาโดยไม่ต้องใช้ ความพยายามใดๆ ณ เวลานี้เรามีที่สุดแห่งความเลวร้ายของทั้งสองโลก หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่า ที่สุดแห่งความดีงามของทั้งสองโลกอยู่ ไม่ไกลเกินเอื้อม

But the sad truth is Even in a country full of poor people The loss also occurs at a high level to the horror. In a rich country, food is deliberately abandoned. But in poor countries This loss is accidental due to lack of resources and technology. India only There are over 580,000 rupees (14,000 million US dollars) of agricultural waste per year, mainly because of the lack of basic utilities to be used.

The harvested products are sold before spoilage. In Sri Lanka, 30-40% fruits and vegetables are wasted, while the daily consumption of Sri Lankan vegetables At a low level of only 100 grams per person. Simple measures can be taken To reduce these losses by 1 in 5 of the current level, reducing losses is not just a way to improve efficiency

But also helping people Poor people in the world to be free from malnutrition. Poor hunger often causes shame in the extravagance of the Western world. But if the Western government wants to reuse resources, look in a country like India. Where the transformation system For reuse and reuse without end, such as in the state of Maharaj.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ร่างกายของเราเริ่มเติบโต

ร่างกายของเราเริ่มเติบโต

ร่างกายของเราเริ่มเติบโต จิตใจของเราเริ่มมีวุฒิภาวะ และเราก็เริ่มใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการส่งสารของเรา เช่นเดียวกับที่นกเข้าใจนก แมวเข้าใจแมว มนุษย์เข้าใจ มนุษย์ผ่านการใช้สัญลักษณ์ หากเราเกิดบนเกาะแห่งหนึ่ง แล้วอยู่ที่นั่นเพียงลําพัง อาจจะนานถึงสิบปี เราจะเรียกชื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็น และใช้ภาษานั้นเพื่อสื่อสาร แม้ว่า จะเป็นแค่การสื่อสารกับตัวเอง ทําไมเราทําสิ่งนี้ เอาละ

ร่างกายของเราเริ่มเติบโต
ร่างกายของเราเริ่มเติบโต

มันเข้าใจได้ง่ายมาก และไม่ใช่เพราะมนุษย์เฉลียวฉลาด แต่เป็นเพราะเราถูกโปรแกรมให้สร้างภาษา และสร้าง สัญลักษณ์ทุกอย่างขึ้นมาเพื่อตัวเรา

อย่างที่เรารู้ มนุษย์ทั่วโลกพูดและเขียนภาษาต่างๆ นับหลายพันภาษา มนุษย์สร้างสัญลักษณ์ทุกอย่างขึ้นมา ไม่ใช่เพียงเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นเท่านั้น แต่ที่สําคัญยิ่งกว่าคือ การสื่อสารกับตัวเอง สัญลักษณ์สามารถเป็นเสียงที่เราพูด การเคลื่อนไหวที่เรากระทํา หรือลายมือและเครื่องหมาย ต่างๆ ที่เขียนขึ้นมา มีสัญลักษณ์สําหรับสิ่งของ ความคิด ดนตรี และคณิตศาสตร์ แต่การออกเสียงนั้นเป็นขั้นแรกสุด

นั่นคือ เราเรียนรู้การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อที่จะพูด

มนุษย์ที่เกิดมาก่อนเราตั้งชื่อให้สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ไว้แล้ว และพวกเขาก็สอนความหมายของเสียงนั้นให้เรา พวกเขา เรียกสิ่งนี้ว่าโต๊ะ เรียกสิ่งนี้ว่าเก้าอี้ พวกเขายังเรียกสิ่งต่างๆ ที่มีเฉพาะอยู่ในจินตนาการของเราด้วย อย่างนางเงือกและ ยูนิคอร์น คําทุกคําที่เราเรียนรู้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ มีอยู่จริงหรือสิ่งที่มีอยู่ในจินตนาการ

Our bodies begin to grow. Our minds begin to have maturity. And we began to use various symbols In our messenger Just as birds understand birds, cats understand humans, humans understand humans

through the use of symbols. If we were born on an island And being there alone Maybe up to ten years We will call names Everything we see And use that language to communicate even if it’s just communication with yourself Why do we do this?

It’s very easy to understand. And not because of intelligent humans But because we have been programmed to create languages ​​and create all the symbols for us

As we know Humans all over the world speak and write in different languages. Thousands of languages Humans created every symbol. Not just to communicate with others only But even more important is Communication with yourself Symbols can be the sound that we speak. The movement that we do Or handwriting and various marks written There are symbols for things, ideas, music, and mathematics. But pronunciation is the first step

That is, we learn to use various symbols. To speak

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ซูเปอร์มาร์เก็ต ยังคงต้องอยู่กับเราต่อไป

แม้เราจะยอม รับว่า ซูเปอร์มาร์เก็ต ยังคงต้องอยู่กับเราต่อไป และวัฒนธรรมผู้บริโภคก็ ยังคงไม่เลิกราจากการมีตัวเลือกไม่มีสิ้นสุดจนกว่าความจําเป็นจะบังคับ ให้เป็นอื่น แต่กระนั้นยังมีช่องว่างให้ทําได้อีกมากมายในการลดละเลิก ผลาญอาหารทิ้งในการทําวิจัยเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้ ผมโดยสารรถไฟและรถบัส จากลอนดอนเข้าไปในภาคพื้นยุโรป ผ่านรัสเซียและเอเชียกลาง ผ่าน

ซูเปอร์มาร์เก็ต
ซูเปอร์มาร์เก็ต

ของผู้คนเหล่านี้เป็นบทเรียนที่ดีสําหรับโลกตะวันตกได้ด้วย ในถิ่นที่อยู่ ของชนชั้นกลางทั่วไปที่ผมเคยพํานักในเดลี อินเดีย จากปี 1999-2001 ภัตตาคารและ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารหลายแห่งเก็บอาหารเหลือไปบริจาคให้ขอทาน คนเก็บขยะคัดขยะอินทรีย์จากบ้านเรือนนําไปยังคอกคอนกรีตท้ายซอย ที่ซึ่งวัวและหมูอยู่รวมกันอย่างเพลิดเพลินกับอาหารที่มีทั้งเปลือกมะม่วง เปลือกมันฝรั่ง และก้านผักชี แปลงสิ่งที่กินเข้าไปออกมาเป็นเนื้อ นม และ มูลสัตว์

ขยะประเภทกระดาษและพลาสติกจะมีผู้ประกอบการรายย่อย ขนใส่จักรยานไปยังโรงงานขนาดย่อมในละแวกนั้น เพื่อนําไปรีไซเคิลแปร รูปกลับมาใช้ใหม่ (แต่การปล่อยก๊าซพิษจากอุตสาหกรรมที่ขาดการควบ คุมเหล่านี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้คนเหล่านี้ด้วย)

ในประเทศที่กําลัง พัฒนาการเก็บกวาดเศษสิ่งของที่ร่วงหล่นเหล่านี้อาจบังเกิดจากความยาก จนบังคับ แต่นั่นแหละคือประเด็น ประเทศที่พัฒนาแล้วทางอุตสาหกรรม จําเป็นต้องเรียนรู้ถึงความหมายของการอยู่อย่างขาดแคลน เพราะภาพ ของความอุดมสมบูรณ์อย่างไม่สิ้นสุดนั้นคือมายา

แต่ความจริงที่น่าเศร้าคือ แม้ในประเทศที่เต็มไปด้วยผู้ยากไร้ ความสูญเสียยังเกิดขึ้นในระดับสูงจนน่ากลัว ในประเทศร่ํารวย อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ แต่ในประเทศยากจน

Although we accept that the supermarket still has to stay with us. And the consumer culture is Still does not break away from having endless

options until it is necessary to force it to be something elseStill, there are still many more spaces to give up.

Waste food in research to write this book I take the train and bus. From London to mainland Europe Through Russia and Central Asia through

Of these people is also a good lesson for the Western world In residence Of the middle class I used to have in Delhi,

India from 1999-2001. Many restaurants and restaurants collect food to donate to beggars Garbage collecters pick organic waste from the houses and take them to

the concrete stall at the end of the alleyWhere cows and pigs gather together to enjoy a meal that includes both mango skins Peel the potatoes and coriander stalks, convert what you eat into milk and feces.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ผลกระทบ ต่อโลกและพัฒนาชีวิตคนจน

เราสามารถช่วยลด ผลกระทบ ต่อโลกและพัฒนาชีวิตคนจน ในโลกให้ดีขึ้นได้ โดยแค่ใช้อาหารให้เป็นประโยชน์แทนที่จะโยนทิ้ง อาหารที่ถูกทิ้งเป็นขยะยังก่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในแบบของมัน เองอีกอย่าง ประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่พัฒนาแล้ว ขยะอินทรีย์ถูกนําไป ฝังกลบ เน่าเปื่อยกลายเป็นสารพิษและก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก

ผลกระทบ

ผลกระทบ ที่มีพิษสงร้ายแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 21 เท่า ประเทศที่พัฒนา แล้วบางแห่งกําลังมีปัญหาพื้นที่ไม่พอที่จะฝังขยะเหล่านี้ ในเกาหลีใต้ และไต้หวันมีการห้ามนําขยะอาหารไปฝังกลบแล้ว ต่อไปประเทศอื่นๆ ก็ คงห้ามแบบเดียวกัน ดังที่ประเทศเหล่านี้ต่างกําลังเรียนรู้ เราต้องกําหนด แนวคิดเรื่องขยะกันใหม่ แม้ขยะอาหารจะไม่เหมาะสําหรับการบริโภค ของมนุษย์แล้วก็ตาม แต่ยังอาจเป็นทรัพยากรที่มีค่า ใช้เป็นอาหารสัตว์ ผลิตพลังงาน และปุ๋ยคอกบํารุงดินได้

การแก้ปัญหาขยะอาหารส่งผลดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยังดี ต่อธุรกิจด้วย ดังที่ผมจะแสดงให้เห็นในบทต่อไป เมื่อลดปริมาณของเสีย ลง ส่วนต่างกําไรจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว จากการขายผลผลิตที่เดิมเคยทิ้งเปล่า

ผู้ผลิตประหยัดต้นทุนได้ 20% เพียงจัดการกับปัญหาของเสีย ผู้ค้าปลีกเอาชนะคู่แข่งได้โดยคุมประสิทธิ ภาพให้รัดกุมขึ้น คนที่บอกว่าเราควรปลูกพืชผักกินเองและซื้อผลผลิต ของชาวนาในท้องถิ่นกําลังแสดงให้เห็นทางออกที่วิเศษสุด

We can help reduce the impact on the world and improve the lives of the poor. In the world for the better By just using food to benefit instead of throwing away Food that is thrown

away is also causing environmental problems in its own way. Most countries in the developed world Organic waste is taken to landfill and decomposed into toxic and methane gas. Which is a greenhouse gas

Which has 21 times more toxic than carbon dioxide in developed countries And some places are having problems, not enough space to bury them. In South Korea and Taiwan, food waste is

banned. Next, other countries would probably prohibit the same thing. As these countries are learning We must define The new concept of waste Although food waste is not suitable for consumption

Of human beings But may still be a valuable resource Can be used as animal feed, produce energy, and manure can be used for soil maintenance.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

การเข้าถึงอาหารได้อย่างแน่นอนและในสหภาพยุโรป (อียู) ประมาณการว่า 10 ล้านคน

เสี่ยงตกอยู่ ในภาวะยากจนด้านอาหาร สถานการณ์นี้ดํารงอยู่

เสี่ยงตกอยู่

เสี่ยงตกอยู่ กับการสวนทางกับสภาพที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโยนอาหารมีคุณภาพนับล้านๆ

ต้นทิ้ง หนึ่งในทางออกที่เป็นไปได้คือ นําอาหารส่วนเกินไปบริจาคและจัดให้คน

ที่ต้องการขณะที่อาหารยังสดและดีพอกินได้หนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกว่า

อาหารส่วนเกินกองเป็นภูเขา เลากาในโลกคือหายนะทางสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

แต่ก็เป็นโอกาสอันยิ่ง ใหญ่ด้วย ปัญหาอุปทาน (ปริมาณ) ด้านอาหารของโลก

ยังขาดการดูแลใส่ใจอย่างยิ่ง หากนํามาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้จะช่วยให้เกิดการ

ประหยัดได้อย่างมหาศาล แก้ปัญหาความหิวโหยและรับประกันความ

เพียงพอของอาหารให้แก่คนรุ่นต่อไป การเก็บกู้อาหารนอกจากจะมีโอกาสช่วยผู้คนที่หิวโหยแล้ว

ยังช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ด้วย ราว 30% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในยุโรปเกิดจากการผลิตอาหาร ถ้าลด ความสูญเปล่าด้านอาหารลงไปได้ครึ่งหนึ่ง

ก๊าซที่ปล่อยออกมาจะลดลง 5% หรือมากกว่านั้น ในสถานการณ์สมมติ

ถ้าเราปลูกต้นไม้บนผนตน” ปัจจุบันใช้ปลูกพืชอาหารส่วนเกินที่ไม่จําเป็นและถูกผลาญ

ทิงเนทฤษฎี เราช่วยชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโลกได้ถึง 50-1
การลดขยะอาหารยังต่างจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ผลที่ตามมาในทางลบนั้นมีน้อย

ไม่เหมือนภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ ทําให้หนักใจอย่างการเลิกใช้รถยนต์หรือเครื่องบินเดินทางหรือกินเนื้อ สัตว์ให้น้อยลง

Access to food is certain, and in the European Union (EU) estimates that 10 million people

Risking being in a food poverty situation This situation is maintained.

Risking being on the way to the supermarket, throwing millions of quality food

Initially leaving one of the possible solutions is Bring excess food, donate, and arrange for people

That is needed while the food is still fresh and good enough to be eaten.

Excess food piles up into the mountains Lucca in the world is an environmental disaster today.

But it is a tremendous opportunity with the world’s supply of food (quantity) problems

Still lacking care If effective measures are implemented, it will help improve

Enormous savings Solving hunger problems and guaranteeing

Enough food for the next generation Food collection, aside from having the opportunity to help hungry people

Can help solve global warming by about 30% of greenhouse gas emissions

In Europe, caused by food production, if half of the food waste is reduced

The gas released will be reduced by 5% or more. In a scenario

If we plant trees on their own, “Nowadays, plants are used to grow excess food that is not needed and consumed.

Tingne Theory We help offset greenhouse gas emissions in the world by 50-1.
Reducing food waste is still different from most environmental measures, with few negative consequences.

Not like that dilemma Causing distress, such as stopping the use of cars or plane travelingOr eat less meat

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

จริงอยู่ ถ้าประเทศร่ำรวยเลิกล้างผลาญขนาดนี้ เรื่อง อาหาร

อาหารที่เหลือ อาจถูกชาติอื่นที่ ร่ํารวยรองลงมาซื้อไป เช่น นําไปขุนปศุสัตว์ให้อ้วนแทนที่จะให้ครอบครัว

อาหารที่เหลือ

อาหารที่เหลือ ยากจนได้กิน แต่โดยรวมแล้วแรงกดดันที่มีต่ออาหารในโลกจะลดลง

ช่วยพยุงราคาให้มีเสถียรภาพและพัฒนาชีวิตคนจนจํานวนมากที่พึ่งพา

อาหารจากตลาดเหล่านี้ คงยากที่จะคาดคะเนได้ชัดเจนถึงผลลัพธ์ทาง

เศรษฐกิจจากการลดอุปสงค์ (ความต้องการ) โดยลดการผลาญทิ้ง

แต่ถ้าอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของพลังงานชีวภาพทําให้ราคาเพิ่มขึ้น 70%

จนเกิดวิกฤต อาหารในปี 2008 ถ้าอย่างนั้นอุปสงค์ที่ลดลงโดยลดการผลาญทิ้งอย่าง

น้อยก็อาจช่วยบรรเทาแรงกดดันในด้านอุปทาน (ปริมาณ) และราคาได้

ในอัตราเดียวกัน ท้ายสุดแล้วความต้องการอาหารในปัจจุบันและที่กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ต่อไปจะมีไม่พอรองรับ หมายความว่าหากแนว นี้ยังไม่ลดลง

ความสมดุลในชีวมณฑลของโลกอาจเปลี่ยนแปลงไป ที่ไม่อาจแก้ไขได้

จนเป็นอันตรายต่อเผ่าพันธุ์หลายอย่างบนโลก รวง เผ่าพันธุ์มนุษย์เองด้วย

ซึ่งในความเป็นจริง บางส่วนของโลกขณะ เวลานั้นมาถึงแล้วปัญหา

ความหิวโหยและทุพโภชนาการไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน ประเทศ คนนับล้านๆ

ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังมีไม่พอกิน ในอังกฤษ เพียงลําพัง

ประชากร 4 ล้านคนเข้าไม่ถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

ในสหรัฐอเมริการาว 35 ล้านคนอยู่ในครัวเรือนที่ไร้หลักประกันที่จะ

Actually, if the rich countries quit this devastation

Leftover food May be living in another nation that Secondly, to buy, for example, to fatten livestock to be fat instead of family

The remaining food is poor, but overall, the pressure on the world food is reduced.

Help stabilize prices and improve the lives of many poor people who rely on

Food from these markets It is difficult to predict clearly the results.

Economy from reducing demand (Needs) by reducing waste

But if the demand for bioenergy increases the price by 70%

Until the food crisis in 2008, then the demand decreased by reducing the waste.

Less may help relieve the pressure on supply (quantity) and price.

At the same rate Finally, the current and growing food demand

There will not be enough support. Means that if This has not decreased

The balance in the biosphere of the world may change. That cannot be solved

Until being dangerous to many races on the planet

In fact Some parts of the world while That time has arrived. The problem

Hunger and malnutrition do not occur only in millions of countries.

In developed countries, there is still not enough food to eat in England.

4 million people do not have access to nutritious food

In the US, about 35 million people are in unsecured households that will

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การกระทำที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้น

เรามักปฏิเสธ ความเชื่อมโยงนั้นเพราะมันไปเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมส่วนตัวของเราใช่ไหม

เรามักปฏิเสธ

เรามักปฏิเสธ คนเราถ้าไม่เข้าใจผิดถึงความเชื่อมโยงพื้นฐานระหว่างตนเองกับคน

ที่อยู่ห่างไกล ก็มักไปเน้นที่อุปสรรคอันแท้จริงซึ่งแทรกแซงลําดับที่น่า

สับสนของเหตุและผล จริงอยู่อุปสรรคเหล่านั้นทําให้ข้อโต้แย้งสับสนยิ่ง

ขึ้น แต่หาได้มีผลบ่อนทําลายไม่ข้อคัดค้านที่ชอบธรรมนั้นมีอยู่

เช่นความต้องการด้านอาหาร ของประเทศร่ํารวยกระตุ้นให้เกิดการผลิตและส่งผลดี

ต่อเศรษฐกิจของประเทศยากจน ดังนั้น การโยนอาหารทิ้งจึงช่วยเพิ่มความต้องการและส่งผล

ให้รายได้ของชาวนาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในบางสถานการณ์ซึ่งผมจะ

อธิบายในบทที่ 11 การเพาะปลูกพืชอาหารส่วนเกินอาจจําเป็นและเป็น

มาตรการที่พึงปรารถนาเพื่อป้องกันการขาดแคลนอาหาร แต่การสร้าง

อาหารส่วนเกินต้องแลกกับการใช้ที่ดิน การสูญสิ้นทรัพยากร และใช้สิ่งที่มี

อยู่จนเต็มเหยียด ดังนั้น เมื่อถึงขีดจํากัดทางการผลิตและทางนิเวศวิทยา

ต้นทุนของความสิ้นเปลืองจะมากกว่าผลประโยชน์ที่อาจได้รับ

Acts that conflict with what happened

We often deny that connection because it is connected to our personal behavior, right?

We often reject people if they do not misunderstand the basic connection between themselves and people.

 Far away Often focus on the real obstacles that interfere with the order

Confusion of cause and effect True, those obstacles confounded the arguments.

But finding it effective

Such as food needs Rich countries stimulate production and deliver good results.

To the economies of poor countries, so throwing food away increases demand and results

To increase the income of farmers In addition, in certain situations in which I will

Explained in Chapter 11 The cultivation of excess food crops may be necessary and is

Desirable measures to prevent food shortages but creating

Excess food must be exchanged for land use. Resource depletion And use what you have

To the fullest. Therefore, when the production and ecological limits are reached

The cost of waste will be greater than the benefits that may be received.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พลังงานชีวภาพว่าเป็น “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ”

ทั้งรัฐบาลอังกฤษ และคณะกรรมาธิการยุโรปขานรับรายงานนี้ในระดับหนึ่งโดยทบทวน

ทั้งรัฐบาลอังกฤษ

ทั้งรัฐบาลอังกฤษ แก้ไขเป้าหมายของพลังงานชีวภาพใหม่ ขณะที่สหรัฐยังเดินหน้าส่งเสริม

พลังงานชีวภาพ โดยเฉพาะการผลิตเอทานอลจากข้าวโพดแน่ละ

ภายใต้สภาวะปัจจุบันและในบางกรณี อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพก่อให้เกิด

ความอดอยาก ทําลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ และส่งผลร้ายมากกว่า

ผลดีต่อภูมิอากาศ แต่เมื่อเทียบกับการทิ้งอาหารลงถังขยะ แทนที่จะนํา

ไปเลี้ยงดูผู้คนล่ะ อย่างหลังเลวร้ายกว่าแน่นอนจากปี 2007-2008

ธัญพืชราว95 ล้านตันถูกนําไปผลิตเป็นพลัง งานชีวภาพ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศประเมิน ว่านี่เป็นสาเหตุหลักของราคาอาหารโลกที่พุ่งขึ้น

ทําให้คนนับสิบล้านตก อยู่ในสภาวะยากจนและขาดอาหาร

แต่กระนั้นปริมาณที่นําไปผล พลังงานชีวภาพรวมแล้วไม่ถึงครึ่งของอาหารในโลกที่เสียเปล่าไปโดย

ไม่จําเป็น สาธารณชนรู้สึกเชื่อได้ง่ายกว่าเมื่อบอกว่า การแปลงอาจ

ไปเป็นพลังงานชีวภาพมีผลกระทบให้เกิดความอดอยากของคนน

เราทําใจยอมรับได้ยากกว่า เมื่อบอกว่าการทิ้งอาหารลงขยะก็ส่ง

กระทบแบบเดียวกันในการอภิปรายเรื่องวิกฤตอาหารทางวิทยุบีบีซี

เมื่อเดือนมีน2008 ไมเคิล พอร์ตทิลเลอร์ อดีตสมาชิกรัฐสภาอังกฤษ

หนึ่งในอดีตผู้ติด ตามมาร์กาเร็ต แทตเชอร์ ถามอย่างเย้ยหยันว่าอาหาร

ที่เหลือทิ้งของเรา กับความต้องการของคนจนในโลกเชื่อมโยงกันตรงไหน

Bioenergy as “Crimes against humanity”

Both the British government And the European Commission responded to this report to a certain extent by reviewing

Both the British government Amendment of new bio-energy targets While the US continues to promote

Bioenergy Especially the production of ethanol from corn.

Under current conditions and in some cases Bioenergy industry produces

Famine destroys the natural ecosystem. And more harmful

Good effect on climate But compared to throwing food into the trash instead of

To raise people The latter is definitely worse from 2007-2008.

About 95 million tons of grains were produced to be bio-energy, the World Bank and the International Monetary Fund.

Assessment country That this is the main cause of rising world food prices

Causing tens of millions of people to fall In poor condition and lack of food

However, the amount of results Total bioenergy is less than half of the world’s food waste.

It is not necessary. The public feels easier to believe when the conversion may

Into bioenergy, affecting the famine of people

We are more difficult to accept When saying that dumping food into the garbage is sent

The same impact in the debate on the food crisis on BBC Radio

In March 2008 Michael Port Tiller Former member of the British Parliament

One of the past According to Margaret Thatcher, mockingly asked how food

Our leftovers With the needs of the poor in the world.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่