ในประเทศร่ำรวย อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ

ในประเทศร่ำรวย อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ แต่ความจริงที่น่าเศร้าคือ แม้ในประเทศที่เต็มไปด้วยผู้ยากไร้ ความสูญเสียยังเกิดขึ้นในระดับสูงจนน่ากลัว ในประเทศร่ํารวย ufa678

อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ แต่ในประเทศยากจน ความสูญเสียนี้เกิดขึ้นโดย ไม่ตั้งใจ เนื่องจากขาดทรัพยากรและเทคโนโลยี อินเดียเพียงประเทศเดียว มีผลผลิตทางการเกษตรที่เสียเปล่ากว่า 580,000 ล้านรูปี (14,000 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี ส่วนใหญ่เพราะขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะนํา

ในประเทศร่ำรวย อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ

ในประเทศร่ํารวย อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ

ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้แล้วไปจําหน่ายก่อนเน่าเสีย ในศรีลังกา ผักและ ผลไม้ 30-40% สูญเปล่า ขณะที่การบริโภคผักประจําวันของชาวศรีลังกา อยู่ในระดับต่ําเพียง 100 กรัมต่อคน มาตรการง่ายๆ สามารถนํามาใช้ เพื่อตัดความสูญเสียเหล่านี้ลงได้ 1 ใน 5 ของระดับปัจจุบัน การลด ความสูญเสียไม่ใช่แค่หนทางพัฒนาประสิทธิภาพ ufa678

แต่ยังเป็นการช่วยผู้ ยากไร้ในโลกให้หลุดพ้นจากภาวะทุพโภชนาการภาพคนจนที่หิวโหยมักทําให้เกิดความรู้สึกละอายใจในความฟุ่มเฟือยของโลกตะวันตก แต่ถ้ารัฐบาลตะวันตกอยากนําทรัพยากรกลับมา ใช้ประโยชน์ ลองมองไปในประเทศอย่างอินเดีย ที่ซึ่งระบบการแปรรูป เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ําไม่มีวันสูญสิ้น เช่น ในรัฐมหาราช แต่ละ เดือนมีการติดตั้งเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนนับร้อย โดยใช้ขยะ อินทรีย์ผลิตพลังงานใช้กับเตาในครัว

การล้างผลาญอย่างไร้สติในโลกตะวันตกอาจแก้ไขได้ด้วยการ เรียนรู้เรื่องความประหยัดมัธยัสถ์ของโลกที่กําลังพัฒนา ขณะเดียวกัน ประเทศที่ยากจนก็สามารถเพิ่มปริมาณอาหารให้เพียงพอได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโลกตะวันตกมองข้ามว่าได้มาโดยไม่ต้องใช้ ความพยายามใดๆ ณ เวลานี้เรามีที่สุดแห่งความเลวร้ายของทั้งสองโลก หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่า ที่สุดแห่งความดีงามของทั้งสองโลกอยู่ ไม่ไกลเกินเอื้อม ufa678

But the sad truth is Even in a country full of poor people The loss also occurs at a high level to the horror. In a rich country, food is deliberately abandoned. But in poor countries This loss is accidental due to lack of resources and technology. India only There are over 580,000 rupees (14,000 million US dollars) of agricultural waste per year, mainly because of the lack of basic utilities to be used.

The harvested products are sold before spoilage. In Sri Lanka, 30-40% fruits and vegetables are wasted, while the daily consumption of Sri Lankan vegetables At a low level of only 100 grams per person. Simple measures can be taken To reduce these losses by 1 in 5 of the current level, reducing losses is not just a way to improve efficiency

But also helping people Poor people in the world to be free from malnutrition. Poor hunger often causes shame in the extravagance of the Western world. But if the Western government wants to reuse resources, look in a country like India. Where the transformation system For reuse and reuse without end, such as in the state of Maharaj.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่