ความเป็นมาMcDonald’s

ความเป็นมาMcDonald’s ตำนานความอร่อยของแฮมเบอร์เกอร์ร้านแมคโดนัลด์ ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 1940 Dick & Marice สองพี่น้องตระกูล McDonald ได้ย้ายมาจากนิวแฮมเชอร์ เข้ามาอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ทั้ง 2 เปิดร้านอาหารแบบ drive in โดยใช้ชื่อว่า dimer ซึ่งหมายถึงเหรียญ 10 เซนต์ ดังนั้นอาหารในเมนูทุกอย่างจะมีราคาแค่ 10 เซนต์ ร้าน dimer ของ 2 พี่น้องนี้ตั้งอยู่ที่เมือง San Bernadino

และเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ เขาได้ออกแบบร้านอาหารให้เป็นรูปแปดเหลี่ยม เพื่อให้ลูกค้าสามารถจอดรถสั่งอาหารได้ทั้ง 8 ด้าน และบริเวณที่ทำอาหารก็เปิดโล่งให้ลูกค้าได้เห็นวิธีการทำอาหารอย่างใกล้ชิด รวมทั้งอาหารที่มีราคาถูกทำให้ร้านของ 2 พี่น้องถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ในปี 1948 เพื่อจัดระบบและคิดรูปแบบการให้บริการใหม่ทั้งหมดเป็นระยะเวลา 3 เดือน และได้เปิดบริการใหม่อีกครั้งพร้อมกับสัญลักษณ์ใหม่ “Speedee” ซึ่งหมายถึงการให้บริการที่รวดเร็วฉับไว (Speedee Service System) ซึ่งเป็นการให้บริการแบบบริการตัวเองหรือ

Self Service การบริการแบบนี้ลูกค้าสามารถจอดรถแล้วเดินมาสั่งอาหารที่ช่องหน้าต่างโดยไม่ต้องรอพนักงาน (car hop) ทำให้สามรถรับบริการได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนถ้วยชามต่างๆ ให้เป็นกระดาษเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และที่สำคัญมีแฮมเบอร์เกอร์ราคา 15 เซนต์

ซึ่งเป็นเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมา และแฮมเบอร์เกอร์นี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากถึงกับมีการจัดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ไว้สำหรับนับจำนวนแฮมเบอร์เกอร์ที่ขายไปทั้งหมด หลังจากนั้น 1 ปี French fries ก็ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในเมนูเช่นกัน ต่อมา McDonald ได้เปลี่ยนป้ายสัญลักษณ์ของร้านใหม่ โดยมี Speedee man และเพิ่มตัวเลข 15c พร้อมกับยกตัว c ในคำว่า McDonald ให้สูงขึ้น

1943 สองพี่น้องเปิดร้านที่ 2 ขึ้นที่ Pasadena ด้วยร้านค้ารูปแบบเดิม มีพนักงานรับส่งอาหารใส่สเกตให้บริการ แต่ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงจึงมีการเลียนแบบรูปแบบร้านค้าของเขาทั้ง 2 จึงเริ่มที่จะคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา


ความเป็นมาMcDonald’s

McDonald’s History The legendary deliciousness of a McDonald’s hamburger Beginning in 1940, Dick & Marice, two brothers from the McDonald family, moved from New Hampshire. In California, both opened a

drive-in restaurant called dimer, which means 10 cents coins, so all food on the menu will cost just 10 cents. The 2 brothers’ dimer stores are located in San Bernadino.

And for the speed of service He designed the restaurant into an octagon. So that customers can park the car to order food on all 8 sides and the cooking area is open for customers to see how to cook closely. Including the food that is cheap, the shop of 2 brothers is considered very successful.

In 1948 in order to systematize and think of a whole new service model for a period of 3 months and reopened the service with the new symbol “Speedee”, which means the Speedee Service System, which is Provide self-service or

ขอบคุณเนื้อหาจาก :  Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ : ที่นี่