แกงเขียวหวาน

แกงเขียวหวาน ในสมัยก่อนนั้น แกงไทยๆ จะเป็นแกงเลียงซะส่วนใหญ่ และเป็นแกงป่าตามมาเพราะจะไม่ใส่กะทิต่อมามีแกงใส่กะทิเข้ามาในครัว ก็จึงมีแกงเผ็ดหรือที่หลายท้องถิ่นเขาเรียกกัน     และคนไทยช่างคิด เปลียนพริกแห้งสีแดง มาใช้พริกสดสีเขียวแทนและใส่ใบพริกสดลงไปตำด้วยในน้ำพริกแกงนั้นๆ เพื่อให้มีสีเขียวที่เด่นชัดขึ้น         ความสงสัยก็ตามมาอีกว่าแล้วทำไมแกงเขียวหวานถึงต้องมีคำว่าหวานตามหลัง หรือเป็นเพราะว่าแกงเขียวหวานมีรสหวานเลยชื่อว่าแกงเขียวหวาน ซึ่งที่มาที่แท้จริงของชื่อแกงเขียวหวานนั้น เขามีความหมายว่า เป็นแกงที่มีสีเขียวแบบหวาน หมายถึงเป็นแกงที่มีสีเขียวนวล เขียวสะอาดหรื่อเขียวแบบนุ่มนวลไม่ใช่เขียวเสียจนจัดจ้านน่ากลัวและที่แน่ๆไม่ใช่แกงสีเขียวที่มีรสหวานเพราะแกงเขียวหวานต้องไม่หวานเป็นนำแต่ต้องเป็นเค็มนำแล้วหวานตาม         ซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ แกงก็มีการดัดแปลงให้มีลูกเล่นมากขึ้น  เช่น  แกงเขียวไข่เค็ม ที่ใช้เนื้อปลากรายห่อไข่แดงเค็มเอาไว้ซึ่งแบบนี้จะต้องเลือกไข่เค็มมากเมื่อรับประทานกับแกงราดข้าวหรือขนมจีนจะได้เค็มกลมกล่อมพอดี  แกงเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้ก็มีคนทำ โดยนำเอาปลาหมึกยัดไส้ที่ใช้แกงจืดมาแกงเป็นแกงเขียวหวานหรือถ้าจะดัดแปลงให้มากหน่อยก็เอาน้ำพริกแกงเขียวหวานไป    ผัดกับข้าวแล้วกินคู่กับไข่เค็มก็เป็นข้าวผัดน้ำพริกแกงเขียวหวาน

แกงเขียวหวาน

แกงเขียวหวาน

Green curry is a curry Thai food. Commonly eaten with steamed rice or rice noodles Has a history since the period Is the food wisdom of the Thai people in the old days, starting from and Pa without coconut milk. Later, it was modified by

adding coconut milk and dried chilies to create “red curry” or “red curry” and has been applied as “Green curry” by adding green peppers Or maybe pound the or coriander leaves in order to make the i more green. Therefore, the term “green curry” means curry that comes from green peppers. The word “sweet” does not mean the taste. But referring to the color of the curry that has a sweet green color, so is the origin of the name “Green Curry”, which is a Thai food that has received a score of 19 in the ranking of 50 popular food in the world.

In the olden days, Thai curry would be mostly Liang Kaeng curry. And is a wild curry followed because it will not add coconut milk. Next, there is curry, add coconut milk into the kitchen. Then have curry or many locals call each other

ขอบคุณเนื้อหาจาก :  Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ : ที่นี่