การทำไร่ : มันฝรั่งมีตา

เมื่อฤดูร้อนผ่านไปและเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ชาวไร่ มันฝรั่งมีตา ทั่วยุโรปตั้งแต่โปแลนด์ไปจนถึงฝรั่งเศส เยอรมนีไปถึงสก๊อตแลนด์ ต่างเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ลงแรงไปเมื่อหลายเดือนก่อน ตั้งแต่ลากแทรกเตอร์ไปตามผืนไร่ ไถเตรียมดินใส่ปุ๊ยหว่านลงไปในดิน เมื่อลำต้นมันฝรั่งเริ่มงอกชาวไร่จะหวนกลับมาอีกครั้ง เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและโรคพืชทั้งหลายจนท้ายที่สุดอีกหลายเดือนต่อมาผลผลิตก็พร้อมเก็บไปกินได้ แต่มันฝรั่งที่ปลูกในยุโปและอริกาโดยมากมีจุดหมายเพื่อขายให้กิจขนาดใหญ่นำไปป้อนซูเปอร์มาร์เก็ตและผู้ส่งออก ดังนั้น ก่อนถึงมือผู้บริโกดต้องผ่านการทดสอบ คัดขนาด และรูปทรงอย่างเข้มงวดแม้ลงทุนลงแงในการปลูกไปมากแค่ไหน ชาวไร่มันฝรั่งต้องจำใจทิ้งผลผลิตบางส่วน คนเก็บเกี่ยวจะคัดมันฝรั่งทิ้งเป็นกองโต

ขนาดใหญ่ผิดปกติ รูปทรงเป็นสองกลีบ มีตาเหมือนกำลังยิบให้ยอมรับความหลากหลายของรสชาติ ที่แม้เกษตรกรรมสมัยใหม่ก็ไม่อาจตำนทานไห้ บางส่วนที่ถูกคัดทิ้งใช้เลี้ยงหมูและปศุสัดว์อื่นๆ แต่ชาวไร่ต่างรู้อยู่แก่ใจว่าวิธีนี้เป็นการนำอาหารที่ตั้งใจปลูกให้คนกินไปใช้อย่างไร้ประ
สิทธิภาพสมัยก่อนในหลายส่วนของโลกเคยมีธรมเนียมการเก็บเกี่ยวพีชผลที่ร่วงหล่นในไร่นา มีบัญญัติไว้หลายแห่งในพระคัมภีร์

มันฝรั่งมีตา
มันฝรั่งมีตา

As the summer season passed and entered the fall, potato farmers have eyes all over Europe, from Poland to France. Germany to Scotland Harvested the labor that had been done many months ago From dragging the tractor to the farm Plow and prepare the soil, put the sow into the soil. When the potato stalks begin to germinate, the farmers will return again. In order to spray pesticides and all plant diseases until the end, many months later the produce is ready to be eaten But most potatoes grown in Yupo and Arica are intended to be sold to large-scale businesses to be brought to supermarkets and exporters, so before the hand, the rig has to undergo rigorous size and shape tests. Even how much investment has been invested in growing Potato farmers have to be reluctant to throw out some produce. The harvesters will discard the potatoes in bulk.

Irregular size The shape is two petals. With eyes like being willing to accept the variety of flavors That even modern agriculture cannot resist Some of which have been discarded for raising pigs and other cattle But farmers know for sure that this method is to bring food that is intended to be eaten without use. Rights In the past, many parts of the world used to harvest peach peaches that had fallen on the fields. Field There are many provisions in the Bible.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

โรงงานผลิต

โรงงานผลิต เศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิกจินตนาการว่า การแลกเปลี่ยนแต่ตั้งเดิม
เกิดขึ้นในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนสินค้า…แต่) วิธีการในการได้
มาการแลกเปลี่ยน จุดมุ่งหมายแรกเริ่มอาจไมใช่เพื่อสนอง
คามต้องการเหมือนอย่างทุวันนี้ แต่เป็นความต้องการที่ตรงกันข้ามเป็นความต้องการที่จะทำลายและสูญเสีย จอร์จส์ บาตายล์,The Notion of Expenditure (แนวคิดเรื่องค่ใช้จ่าย)(1932) ในโรงงานผลิตอาหารทั่วไปทั้งโลกตะวันตกมีภาพไม่ต่างกัน
คืออาหารพร้อมปรุง-พร้อมทานบรรจุหีบห่อ เช่น สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อ
ก๋วยเดี๋ยวหน้าเป็ดกรอบ หรือแกงไก่ วางซ้อนกันเป็นตับบนสายพานลำ
เลียงในโกดังผู้ผลิต กระดาษแข็งห่อคนนอกสีสันสดใส โฆษณาภาพ และเททั้งหมดลงไปในเครื่องบดอัดตอนที่ผมเป็นนักกิจกรรุมสมัยเรียน คุ้ยขยะหาอาหารที่ด้านหลัง
ของชูเปอร์มาร์เต นั่นเป็นครั้แกที่เห็นกับตาถึงระดับความรุนแรงของ
ปัญหา แต่นั่นก็ยังไม่ท่ากับที่คันพบในเวลาต่อมา สิ่งที่ซูเปอร์มาร์เก็ต
ทิ้งลงขยะหลังร้านเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็ๆ ของขยะทั้งมวลที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อาหาร

โรงงานผลิต

โรงงานผลิต

Classical economics imagine that Originally exchanged
 Occurs in the form of exchanging products … but) how to get
 Come exchange The initial aim may not be to satisfy
 Kham wants like today But the opposite is the desire to destroy and lose. George Batub, The Notion of Expenditure (1932) In the general food factory, the whole Western world has a different picture.
 Is ready-to-eat food packaged such as spaghetti, meat sauce
 Crispy duck noodles or chicken curry, stacked with liver on a conveyor belt
 Lifts in the manufacturer warehouse Cardboard wrapped in colorful outsiders, advertizing images and pouring them all into a compactor when I was a busy businessman. Rake the garbage to find food on the back.
 Of Chupermate That’s what you see with the eyes of the severity of
 The problem, but that was still not what the cars encountered later Things supermarket
 Littering in the back of the shop is just a small fraction. All waste that occurs throughout the food chain

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่