กินอาหารให้หลากหลาย สร้างอนาคตของการกินที่เราเลือกได้

นอกจากอาหารท้องถิ่น เราต้อง กินอาหาหารให้หลากหลาย เราไม่ควรจะมองข้ามไป ความหลากหลายในที่นี้ ไม่ใช่เพียงแต่การกินอาหารให้ครบ5หมู่ หรือกินผักให้ครบ5สี แต่หมายถึงว่าเราต้องเลือกกินวัตถุดิบที่หลากหลายสายพันธุ์หลากหลายประเภท โดยเฉพาะวัตถุดิบสายพันธุ์ท้องถิ่น ในการกินอาหารที่หลากหลายนี้ นอกจากเราจะได้สารอาหารครบแล้ว เรายังจะได้อุดหนุนเกษตรกรรายย่อยอีกด้วยเพราะเรา กินอาหารให้หลากหลาย

รู้ไหมว่า วิถีของผู้คนในปัจจุบันที่มักจะกินอาหารบางอย่างมากเกินไป นอกจากสินค้าเหล่านั้นจะเป็นสินค้าเชิงอุตสาหกรรมแล้ว มีวิธีการผลิตที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพียงเราเลือกวิธีกินที่ถูก เราก็จะได้ความมั่นคงทางอาหารอีกด้วย

กินอาหารให้หลากหลาย

กินอาหารให้หลากหลาย

Aside from local food, we have to eat a variety of food. We should not be overlooked. Variety here Not just materials and various types Especially local species raw materials In eating this diverse food In addition to receiving all nutrients We will also sup today tend to eat too much food? In addition to those products that are industrial products There are production methods that are eating all 5 food groups Or eat vegetables in 5 colors But means that we have to choose to consume a variety of raw materials and various types Especially local species raw materials In eating this diverse food In addition to receiving all nutrients We will also support small farmers.

Did you know that the way people live have to choose to consume a variety of raw materials and various types Especially local species raw materials In eating this diverse food In addition to receiving all nutrients We will also sup today tend to eat too much food? In addition to those products that are industrial products There are production methods that are also harmful to the environment. We just choose the right way to eat. We also get food security.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ห้ามทิ้งอาหารเหลือ ให้นำไปบริจาคแทน

ห้ามทิ้งอาหารเหลือ ให้นำไปบริจาคแทน

นั่นเป็นอีกก้าวสำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารของโลกหลังจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสผ่านกฎหมายห้ามมิให้ห้างสรรพสินค้าทิ้งอาหารที่ขายไม่ออก แต่บริจาคให้กับองค์กรการกุศลแทนอย่างที่เรารู้ดีกว่าในแต่ละวันมีอาหารมากมายที่ถูกทิ้ง เนื่องจากไม่ได้ขายหมดในหนึ่งวันซึ่งทางกรมไม่ต้องการจัดเก็บอาหารที่ไม่ “สด”

ซึ่งถ้าใครได้ทำงานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือห้างสรรพสินค้าในยุโรปหรืออเมริกาจะพบว่ามีอาหาร “เหลือ” จำนวนมากที่เหลืออยู่ทุกวัน ซึ่งผู้ที่เหลืออาหารไม่มีไม่แตกแม้แต่ ไม่ใช่แค่ “สด”กฎหมายดังกล่าวผ่านสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศสเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

ซึ่งกฎหมายจะนำไปใช้กับห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 400 ตารางเมตรเท่านั้นซึ่งหากห้างสรรพสินค้าใดไม่ปฏิบัติตามอาจถูกปรับสูงสุด 3,750 ยูโรหรือประมาณ 140,000 บาท

จากธนาคารอาหารกล่าวถึงกฎหมายนี้ว่า “มันเป็นเรื่องที่ดีมากห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ บริจาคอาหารให้กับเราหมายความว่าเราจะได้รับอาหารที่มีคุณภาพดีและมีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเรามีอาหารจานเนื้อมากมาย ผัก “

ซึ่งอาหารที่บริจาคให้ธนาคารอาหารแห่งนี้จะถูกแจกจ่ายไปยังพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารเช่นเดียวกับในแอฟริกาหรือในเอเชีย ห้ามทิ้งอาหารเหลือ

ห้ามทิ้งอาหารเหลือ

Do not discard leftovers To donate instead

That is another important step. For the world food industry after the French government passed a law prohibiting department stores to throw out unsold food But donate to charities instead. As we know, each day there are many foods that are left Since it’s not sold out in one day, which the department doesn’t want to store “fresh” food.

If anyone works at a fast food restaurant or department store in Europe or America, there will be a large amount of “leftover” food left everyday. The rest of the food is not broken, not just “fresh”. The law was passed by a French senator on Wednesday.

The law will apply to department stores that are larger than 400 square meters only. If any department does not comply, may be fined a maximum of 3,750 euros, or about 140,000 baht.

From the food bank mentioned this law that “It’s very good. Shopping malls donate food to us, meaning we get better quality food and more variety, which normally we have a lot of meat dishes, vegetables.”

The food donated to this food bank will be distributed to areas that suffer from food shortages like in Africa or Asia. Don’t throw leftovers.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่