ประสิทธิภาพของซูเปอร์มาเก็ต

ประสิทธิภาพ

อีกวิธีที่จะเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ ของซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ คือดูนโยบายการจัดการยะอหารที่บำประกาศต่อสรารณะ ทารเปรียบเทียบสองวิธีอาจไม่เหมือนกันเสมอไป ในกรณีนี รนส์บูรีส์และมาร์คแอนต์สเปนเรอร์จัดว่าดีที่สุดในกลุ่ม มีแนกางปฏิบัติค่อนข้างดี เช่นการสมัครใจบริจาคอาหารส่วนเกินให้กากุศล

เรนส์บูรีสหลังจากแข็งขืนอยู่หลายปี ตอนนี้ยอมให้ความร่วมมืออย่างดีกับอค์กรการกุศลที่นำอาหาร์ไปแจกจ่าย เรนแฟร์แรร์ รัลเวชั่นอาร์มี และพูดฟอร์ออล ทัศนคติที่ค่อนข้างก้าวหน้าใน
เรื่องนี้สมควรด้รับการรรสริญ จริๆ แล้วตามที่ผมคำนวณจากข้อมูลที่เผยแพร่บริษัทบริจดอาหาร 400 กรัมต่อรายรับทุกล้านปอนต์ ซึ่ง

อาจดูไม่มาก แต่ดูเหมือนอัตรานี้อยู่ในระดับตียวกับการบริจาคอาหารของโครกอร์หนึ่งในรูเปอร์มาร์ก็ตที่ ใจบุญ มากคว่รายอื่นๆ ในสหรัฐแต่โครเกอยังบริจาคอีกหลายอย่งทั้งสิ่งรองและลิน สวนซฟเรยัแร่งรองโครกอรีในสหรัฐจะบริจคมากกว่นั้นสี่ท่า ซึ่งสวนทางกับ ประสิทธิภาพ
(แนวโน้มโดยทั่วไปของอัตรการบริจดอาหารโคยรวมในอเมริกาที่สูงกว่าอังกฤษมาก คบหที่ 1)

แต่จะว่ไปแล้ว เรนสับูรีสยังบริจาคอาหาสูญเปลำในสัสวนที่น้อยนิ และน่จะทำไห้มากว่นี้ ในปี 2006รายงานว่าเรนสบูรีส์ส่งยะอาหาร 70.000 ตันไปฝังกลบ ในปี 2006-2007 บริษัทอ้งว่บริคอาหารนจำนวน 6.6ย0 ตัน หมายความว่ายังมีอาหารที่ไม่ต้องการเหลือทิ้งอีกราว90% ส่วนใหญ่ส่งไปฝังกลตอนนี้เรนสรีสรับปกจะกำจัดรยะอาหารที่เหลือทั้งหมดนี้ตัวกรมวิธีอื่น เช่น แปรปปินอหารสัต หรือส่งไปรักระบวนการย่อ

ประสิทธิภาพ

Another way to compare the performance of various supermarkets. Is to see the management policy of the organization announced to the public The comparison between the two methods may not always be the same. In the case of Neurne Bours and Mark Ant Spain Ferrer are the best in the group. There is a fairly good practice. Such as voluntarily donating excess food to charities

Rainbury, after having resisted for many years Now agreeing to cooperate well with the charity organization that brought the ARAR to distribute Rain Fair General Armory. And say For All A rather progressive attitude in
  This story deserves a great deal. As I calculated from the published data, the food company 400 grams of food for every million pounds of income, which

This means that there are still 90% of the food that is not needed. Most are sent to bury. Now, Raines Receptor will get rid of all this food leftover. Or send to love the summary process

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *