การประเมินเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของซูเปอร์มาร์เก็ต

การเปรียบเทียบ

ว่าด้วย การเปรียบเทียบ เลขประเมินจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน โรว์แลนด์ฮิลล์ จากมาร์คแอนด์ สเปนเซอร์ ซึ่งเป็นประธานทีมนโยบายสิ่งแวดล้อมของ BRC ด้วย มอง ว่าตัวเลขของ WRAP เป็นการประเมินเกินจริง และเสนอว่าตัวเลขขยะ อาหารที่แท้จริงน่าจะน้อยกว่า 1 ล้านตัน และน่าจะ “อยู่แถวๆ ไม่เกิน 500,000 ตัน ความกว้างของตัวเลขประเมินตั้งแต่ 367,000 ต้นไปจนถึง 1.6 ล้านตัน แสดงให้เห็นว่าเรารู้จริงน้อยมาก และซูเปอร์มาร์เก็ตเชี่ยว ชาญขนาดไหนในการซุกซ่อนความจริง

การเปรียบเทียบ ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ บนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ สมบูรณ์ย่อมผิดพลาดได้แน่นอน แม้บางบริษัทที่ค่อนข้างเปิดเผยตัวเลข ขยะก็ยังมีรายละเอียดไม่พอที่จะหาข้อสรุปได้อย่างมั่นใจ แต่กระนั้นด้วย ความตระหนักในจุดอ่อนดังกล่าว เรายังสามารถลงความเห็นเป็นแนว โน้มคร่าวๆ ออกมาได้ ถ้าผู้จัดการซูเปอร์มาร์เก็ตคนไหนรู้สึกไม่สบายใจ กับข้อสรุปเชิงลบตรงนี้ ก็หวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาเผยแพร่ตัวเลขที่ แท้จริงและให้องค์กรอิสระรับรองข้อมูลนั้น

การประเมินเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของซูเปอร์มาร์เก็ต ต่างๆ เราจําเป็นต้องพิจารณาถึงขนาดที่ต่างกัน และเปรียบเทียบปัจจัย นั้นกับปริมาณขยะที่ผลิตออกมา ในการประเมิน ผมคิดค้นระบบการให้ คะแนน โดยยึดประมาณการอาหารที่ถูกผลาญเป็นขยะโดยรวมเป็นส่วน หนึ่งของรายได้รวม พูดอีกนัยหนึ่ง จํานวนคะแนนขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ อาหารต่อรายได้รวมที่แต่ละสาขาของซูเปอร์มาร์เก็ตได้รับ ผมปรับตัวเอง เป็นระบบมาตรฐาน ให้ 100 หมายถึงผลงาน ในเกณฑ์เฉลี่ย คะแนนสูง

การเปรียบเทียบ

About comparison How much will the assessment numbers change? Rowland Hill From Mark and Spencer, the president of the environmental policy team of the BRC, with the view that the WRAP numbers are exaggerated And propose that the junk numbers The actual food should be less than 1 million tons and should be “around no more than 500,000 tons. The estimated breadth of numbers from 367,000 trees to 1.6 million tons shows that we know very little. And the rapids supermarket How proficient in concealing the truth

comparison Various supermarkets On the basis of non-data Absolute error is inevitable. Even some companies that reveal numbers There is still not enough information to conclude with confidence. Nevertheless Awareness of the said weakness We can also come up with a general tendency if a supermarket manager feels uncomfortable. With the negative conclusion here Hopefully it will help motivate them to publish the numbers. And have the independent organization certify that information

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *