อาหารและความแตกต่างระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ต

อาหารและความแตกต่างระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ต ข้างต้น บางส่วนมาจากสัด ส่วนที่แตกต่างกันระหว่างอาหารที่เน่าเสียได้และไม่เน่าเสียที่ขายในแต่ ละแห่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อปริมาณขยะในแต่ละแห่ง ดังนั้น เวตโรสอาจมี ผลเฉลี่ยแย่กว่าที่อื่น

อาหารและความแตกต่างระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเวตโรสขายผักและผลไม้สดเป็น สัดส่วนที่ค่อนข้างสูงกว่าที่อื่น แต่มองอีกมุม เราคาดหวังว่าเวตโรสน่า บริหารจัดการได้ดีกว่านี้ ในฐานะซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดบน รายได้จาก อาหารต่อตันควรจะสูงกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดล่าง

อาหารและความแตกต่างระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ต

ปัจจัยใหญ่น่าจะเป็น เพราะเวตโรสไม่ค่อยลดราคามากเท่ากับรายอื่น เมื่อสินค้าใกล้กําหนด วันที่ควรขายออก เทสโก้อาจจะผลาญอาหารน้อยกว่าที่ระบุตรงนี้ เพราะ เทสโก้ขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเป็นสัดส่วนสูงกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอื่น เช่น เซนส์บรีส์ ดังนั้น บ่อยครั้งถังขยะจึงอัดแน่นไปด้วยเสื้อผ้า แผ่นซีดี และ อื่นๆ (เชื่อสิ ผมรู้ดี)

ซึ่งหมายความว่าสัดส่วนของขยะที่นําไปฝังกลบที่เป็น อาหารจริงๆ แล้ว ต่ํากว่าที่คํานวณได้ตรงนี้ อย่างไรก็ดี เราควรคํานึงถึง ความบิดเบือนตรงนี้ในระดับหนึ่ง เพราะอย่างไรเสียพื้นฐานการคํานวณนี้ มาจากรายรับรวมของซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งรวมยอดขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร ด้วย ดังนั้น เมื่อคํานึงถึงจุดบิดเบือนนี้แล้ว น่าจะหักลบหายกันไป

อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ จากตัวเลขเหล่านี้ดูเหมือนโคล็อปจะ ทิ้งห่างและทําได้ดีกว่ารายอื่นในแง่ของเสียโดยรวมเมื่อเทียบกับรายรับ แต่กลับมีพฤติกรรมที่แย่ที่สุดในแง่การนําขยะที่ไม่ใช่อาหารกลับมาแปร

The difference between the above supermarkets Some come from tighter The difference between perishable and non-perishable food sold in each location has an impact on the amount of waste in each place, so Wetrose may have worse average results than others.

In part because Wetrose sells fresh vegetables and fruits as The proportion is somewhat higher than others but looking at another angle, we expect Vet Rose to be Better managed As a top market supermarket, income per ton of food should be higher than the lower market supermarkets.

Probable big factor Because Wetrose doesn’t really have a lot of discounts like others. When the product is nearing the prescription The date that should be sold out Tesco may consume less food than specified here because Tesco sells a higher proportion of non-food products than other supermarkets such as Sense Breeze, so often the trash is packed with clothes, CDs and more. (Believe me, I know very well.)

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ซูเปอร์มาร์เก็ตอาจรายงานตัวเลข ขยะต่ํากว่าความเป็นจริง

รวมกันแล้วประมาณการแบบนี้ชี้ว่าซูเปอร์ มาร์เก็ต เจ็ดแห่งที่ผม สํารวจ (เทสโก้, อาสด้า, มอร์ริสันส์, เซนส์บูรี่ส์, โคล็อป, มาร์คแอนด์ สเปนเซอร์ และเวตโรส) ทั้งอาหารให้เป็นขยะ 367,000 ตันต่อปี

จะใช่ หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ อย่างน้อยแสดงว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอาจรายงานตัวเลข ขยะต่ํากว่าความเป็นจริง เช่นตัวเลขนี้เท่ากับเพียง 23% ของตัวเลข ประเมินขยะอาหารของ WRAP ที่ 1.6 ล้านตันต่อปี ตัวเลขของ WRAP เป็นขยะจากภาคค้าปลีกทั้งหมด

ซึ่งน่าจะรวมขยะจากร้าน มาร์เก็ต ชําเล็กๆ ริม ถนนสายหลัก ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายแซนด์วิช

 มาร์เก็ต
ผู้ค้าปลีก

และอื่นๆ อย่างไรก็ดี แม้จะนับรวมทั้งหมดนี้เข้าไปด้วยแล้ว ขยะอาหารที่ก่อโดยซูเปอร์มาร์เก็ต ก็น่าจะมากกว่า เมื่อพิจารณาจากความจริงที่ว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหก แห่งทลารวจ (ไม่รวมมาร์คแอนด์สเปนเซอร์) มีส่วนแบ่งตลาดของชา

Combined, this estimate shows that the seven supermarkets I surveyed (Tesco, ASDA, Morrison, Sense Boolean, Copeland, Mark & ​​Spencer and Wette Rose) whole food to be 367,000 tons of waste per year

Would be yes or no, but at least certainly shows that supermarkets may report numbers Garbage is lower than reality. For example, this equates to just 23% of the estimated WRAP’s food waste at 1.6 million tons per year. The WRAP figures are all retail waste.

Which should include junk from a small retail store on the main road, convenience store Sandwich shops and others. However, even including all this already Food waste caused by supermarkets More likely Considering the fact that All six supermarkets (excluding Mark and Spencer) have a market share of tea.

In England 83% in 2008
Regardless of whether it is because the WRAP estimates and includes the evaluation of the packaging as well as other waste, why Or because of the junk numbers that the supermarket reports are totally unbelievable Or both. Currently, WRAP is working more collaboratively. To calculate food waste in the industry Probably have to wait and see

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่