ผู้เชี่ยวชาญการผลิตและการแปรรูปอาหาร

นำอาหารไปแจกจ่าย

ชิ้นส่วนอื่นจากสัตว์ที่ถูกนําไปจัดการโดย ผู้เชี่ยวชาญ แปรรูปอาหาร การสํารวจขยะ จากซเปอร์มาร์เก็ตในปี 2004 ระบุว่าผลิตภัณฑ์เนื้อดิบเหล่านี้เป็นสัด ส่วนราว 10% ของขยะอาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ต และยังมีของเหลวเช่น นมซึ่งมักถูกเททิ้ง ดังนั้น เพื่อให้ได้ตัวเลขรวมของอาหารที่ถูกผลาญเป็น ขยะ จําเป็นต้องบวกอีก 23% โดยประมาณเข้าไปในปริมาณขยะอาหารแปรรูปอาหาร

ที่ถูกส่งไปฝังกลบ การใช้หลักการนี้หาค่าขยะอาหารต่อปีว่ามีกี่ต้น โดย ประมาณพบว่าเทสโก้ก่อขยะอาหารราว 125,000 ตันต่อปี และมอร์ริสันส์ 46.000 ตัน จเลียน วอล์กเกอร์-พาลิน ตัวแทนของอาสด้าให้สัมภาษณ์ และประเมินคร่าวๆ ว่า ในหนึ่งสัปดาห์อาสด้าก่อ ขยะที่ย่อยสลายได้ ดาวหนึ่งตัน

ซึ่งในกรณีที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วนใหญ่ก็คืออาหาร แปรรูปอาหาร เมื่อ ประเมินตัวเลขนี้กับจํานวนร้านค้าทั่วประเทศ ขยะอาหารของอาสด้า จากสาขาต่างๆ จะมีจํานวนเกิน 17,000 ตันเล็กน้อยต่อปี อย่างไรก็ดี ตัว เลขประเมินนี้ไม่ถึงหนึ่งในสี่ของยอดรวมที่อนุมานจากตัวเลขขยะที่บริษัท แผยแพร่ จากจํานวนขยะที่ส่งไปฝังกลบ 88,000 ตัน

อาสด้าบอกว่า 69% เป็นขยะย่อยสลายได้ หรือ 61,000 ตัน ซึ่งจะต้องบวกเพิ่มอีก 23% สําหรับ ขยะที่ถูกคัดแยกออกไป ทําให้ยอดรวมอยู่ที่ 75,000 ตัน

Other animals that have been handled by experts, such as processing of supermarket waste surveys in 2004,

indicate that these raw meat products account for about 10% of food waste from supermarkets.

And still have liquid like Milk, which is often poured out. Therefore, to get the total number of food consumed as waste, it is necessary to add approximately 23% into the amount of food waste.

That was sent to the landfill Using this principle to estimate how much food waste per year is estimated, Tesco found that about 125,000 tons of food waste per year and Morrison’s 46.000 tons,

Walker Walker-Palin. Mazda representatives interviewed And estimate roughly that in a week One ton of biodegradable waste

In which case it is a supermarket Most of them are food. When evaluating this figure with the number of stores nationwide Mazda’s food waste from various branches will amount to slightly more

than 17,000 tons per year. However, this estimate is less than one quarter of the total inferred from the amount of waste the company spreads from the amount of waste sent. To landfill 88,000 tons

Mazda says 69% is compostable waste or 61,000 tons, which will have to add an additional 23% for the waste that has been separated. Resulting in the total amount of 75,000 tons

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *